publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-07
 • Locatie:
  Sint-Amandsberg, Gent
 • Realisatie:
  2013
 • Fase:
  uitgevoerd
 • Categorie:
  publieke ruimte, landschap, uitvoeringsproject

park Rozebroeken Gent

In 2011 werd door studio k een voorstel uitgewerkt voor zowel de inrichting van de buitenruimte bij het nieuwe sport- en zwemcomplex Rozebroeken als het aangrenzend park Rozebroeken in Sint-Amandsberg, Gent.
Op deze manier kon er een wisselwerking ontstaan tussen de buitenruimte van het sportcentrum en het park zelf. Hierbij werden ook de verschillende groene gebieden rond de site in beschouwing genomen zodat één groot wandel- en natuurgebied ontstaat. Voor het ontwerp van het park is uitgegaan van de bestaande structuur van het park. Waar nodig zijn bestaande wandelpaden aangevuld met nieuwe wandelpaden vanuit nieuwe ‘toegangspoorten’ richting sportcentrum. Zowel materialisatie als vormgeving vloeien voort uit wat reeds aanwezig is. De vloeiende padenstructuur die reeds aanwezig was, is voortgezet. Er werd wel gekozen om alle paden volledig te vernieuwen en in gewassen beton uit te voeren, net zoals de betonpaden rondom het sport- en recreatiecentrum. Daar waar verschillende paden kruisen zijn ontmoetingsplekken voorzien. Langsheen de paden zijn op verschillende plekken zitbanken voorzien. Er is een finse piste voorzien die de contouren van het park volgt en langs het pad in beton loopt.
De verlaagde sportvelden worden vernieuwd om als volwaardige verblijfsruimtes te dienen voor multifunctioneel gebruik (sport, spel, ontspanning, ontmoeting,…). Eén verlaagde zone is ingericht als voetbalveld, het andere als avonturenspeeltuin.

publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-10
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-01
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-02
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-03
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-04
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-07
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-06
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-08
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-09
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-11
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-13
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-12
publieke-ruimte-park-rozebroeken-gent-15
Fotograaf

Kobe van Looveren, studio k

Team

studio k, Atelier Ruimtelijk Advies

Opdrachtgever

TMVW, stad Gent